Archiv autora: Hana Tomášová

Loutkando Grando

Přibyla akce : 21. 10. jedeme na představení do Divadla Na Maninách. Přiveďte děti do 8,30 určitě. Krásně se ustrojte. Sovičky.

Říjen 2019

4. 10., 7. 10. a  14. 10. SEITOKU UNIVERZITY jkaždoroční návštěva studentek a jejich pedagogů z Japonska – sdílení pedagogických zkušeností Studentky krátce pozorují činnost dětí, poté formou workshopu probírají – metody a formy (s ředitelkou už bez dětí) u Soviček 8. … Pokračovat

Září 2019

10.9. SCHŮZKA RODIČŮ – 16,30 hodin  TĚLOCVIK VE ŠKOLE  –Pro Sovičky – datum upřesníme, dopoledne, děti přiveďte do 8,15 hodin, prosím, v baťůžku pití, cvičební úbor: cvičky, tričko, kraťásky  KERAMIKA Na Rybníčku – Sovičky – datum upřesníme  19.9. DIVADLO VE ŠKOLCE – 9 … Pokračovat

Jak se připravit na vstup do mateřské školy

JAK SE PŘIPRAVIT NA VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  MILÍ RODIČE! Po prázdninách povedete svou dcerku nebo synka  do školky. Vy, kteří půjdete poprvé, počítejte s tím, že první týden až 14 dní probíhá adaptace vašeho dítěte na nové prostředí, dětský i … Pokračovat

Apolinářská zahrada

Vážení rodiče a přátelé!    Vzhledem k rekonstrukci Apolinářské zahrady budeme s dětmi v měsíci červnu trávit pobyty venku na vycházkách po okolí. Zahrada se bude opravovat i po celé prázdniny, budou se odstraňovat některé herní prvky a nahrazovat novými. Pobyt dětí na … Pokračovat

Červen 2019

31. 5. Sovičky DEN DĚTÍ U SVATOŠTĚPÁNSKÝCH 4.6. Celodenní výlet do Chlumce nad Cidlinou 13.6.  Lída Helligerová – divadlo ve školce- všichni LIDOVÁ PÍSNIČKA, NA LOUCE KYTIČKA  17. 6. – 16 – 17 hodin Nevídáno, neslýcháno – vystoupení Dramaťáku LOUČENÍ … Pokračovat

květen 2019

16.5. 9 hodin FOTOGRAFOVÁNÍ VE ŠKOLCE  společně, jednotlivci, s kamarády- řekněte prosím, jaké fotky a s kým chcete ve třídě pedagogům Focení všech dětí od 9 hodin na zahradě Dejte všem krásné oblečení – ne tepláky! Díky 29.5.  9hodin  Divadlo ve školce – obě … Pokračovat

Děti přijaté pro školní rok 2019-2020

 VINIČNÁ – 56,  40,  15,  64,  14,  43,  46,  49,  5,  3,  4,  42,  51,  52,  8,  12,  10  NA RYBNÍČKU – 32,  31,  37,  25, 13,  1,  68,  2  TROJICKÁ – 27,  24,  30,  33,  50,  11,  20,  6,  69,  41,  48,  … Pokračovat

Kriteria k přijímání dětí

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Ředitelka mateřské školy posoudí všechny žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., … Pokračovat

Den otevřených dveří

 Den otevřených dveří pro nové zájemce na školní rok 2019 – 2020 24. 4.  od 10,30 do 11, 30 hodin