Rubrika: ZÁPIS

Jak se připravit na vstup do mateřské školy

JAK SE PŘIPRAVIT NA VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  MILÍ RODIČE! Po prázdninách povedete svou dcerku nebo synka  do školky. Vy, kteří půjdete poprvé, počítejte s tím, že první týden až 14 dní probíhá adaptace vašeho dítěte na nové prostředí, dětský i … Pokračovat

Děti přijaté pro školní rok 2019-2020

 VINIČNÁ – 56,  40,  15,  64,  14,  43,  46,  49,  5,  3,  4,  42,  51,  52,  8,  12,  10  NA RYBNÍČKU – 32,  31,  37,  25, 13,  1,  68,  2  TROJICKÁ – 27,  24,  30,  33,  50,  11,  20,  6,  69,  41,  48,  … Pokračovat

Kriteria k přijímání dětí

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Ředitelka mateřské školy posoudí všechny žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., … Pokračovat

Zápis na školní rok 2019 – 2020

    Zápis se bude konat v budově Viničná 440/1,  v ředitelně mateřské školy  v úterý 7. 5. 2019 a ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 13 hodin do 16,30  hodin.  Poslední příchozí v 16,20 hodin! Každý, kdo chce zapsat své dítě k předškolnímu vzdělávání, musí s  sebou … Pokračovat