Rubrika: ZÁPIS

Zápis přes aplikaci Twigsee

Vážení rodiče, protože doba si to žádá a není nám umožněno se setkávat osobně. Přistoupili jsme k používání aplikace Twigsee pro zápis na školní rok 2021/2022 i pro veškerou budoucí komunikaci mezi rodiči a školou. Link pro vyplnění přihlášky na … Pokračovat

Virtuální prohlídky

Vážení rodiče, vzhledem k situaci vyvolané pandemickou komplikací s Covidem-19, ocitli jsme se všichni mimo běžnou realitu. Zápisy budou už druhým rokem probíhat distančním způsobem a vy nemáte možnost prohlédnout si školku, do které chcete zapsat své dítě. Proto jsme … Pokračovat

Zápis 2021

Zápis do mateřské školy, Praha 2, Viničná 1 a do poboček Na Rybníčku 8 a Trojická 18 je plánován DISTANČNÍ FORMOU. Každé dítě obdrží číslo – spisový znak, podle kterého se budete orientovat ve sděleních školy o přijatých dětech. V … Pokračovat

Kriteria k přijímání dětí

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Ředitelka mateřské školy posoudí všechny žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., … Pokračovat