Rubrika: ZÁPIS

Pravidla prázdninového provozu

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU VSTUP DO BUDOVY NEBUDE RODIČŮM I NADÁLE UMOŽNĚN, SVÉ DÍTĚ PŘEDAJÍ U VCHODU PANÍ UČITELCE, KTERÁ PROVEDE ZDRAVOTNÍ FILTR – ZMĚŘÍ TEPLOTU. Při vyzvedávání zazvoní na příslušnou třídu a dítě jim paní učitelka přivede ke vchodu. … Pokračovat

Rozhodnutí

Vážení rodiče. Všechny přijaté děti jsou z Prahy 2. Pod čarou zůstalo 7 nejmladších dětí, které nemohly být přijaty, protože kapacita byla zcela naplněna. Nemohly být přijaty ani děti, které nesplňují kritérium bydliště v Praze 2. Další postup bude následující:  1. a  … Pokračovat

ZÁPIS – NOVÉ INFORMACE

VZHLEDEM K NOUZOVÉMU STAVU VYHLÁŠENÉMU VLÁDOU ČR SE NEBUDE   KONAT KONTAKTNÍ ZÁPIS 11. 5. 2020 A  12. 5. 2020 V ŘEDITELNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY VINIČNÁ 440/1. ZÁPIS BUDE PROBÍHAT NEKONTAKTNÍ CESTOU – TO ZNAMENÁ ELEKTRONICKY – EMAILEM NEBO DATOVOU SCHRÁNKOU … Pokračovat

Aktuální informace

Mateřská  škola,  Praha  2, Viničná ,  128 00  Praha  2, Viničná 1 / 440  e- mail: msvinicna@seznam.cz, telefon: 224 913 122 NOVÉ INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU Na základě usnesení Rady MČ Prahy 2 je přerušen provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 2 – … Pokračovat

ZMĚNA ZÁPISU NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení přátelé – vzhledem k nařízení vlády , vzhledem k situaci s Covid-19 se datum pro zápis a místo zápisu k prázdninovému provozu – 6. a 7. 4. ve Viničné 1 – RUŠÍ! Nový způsob a termín zápisu včas oznámím … Pokračovat

Zápis na prázdninový provoz

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU Na základě usnesení Rady MČ Prahy 2 je přerušen provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 2 od 1. 7. do 31. 8. 2020. Prázdninový provoz po tuto dobu zajišťují mateřské školy:          1. 7. – 17. 7. 2020   … Pokračovat

Jak se připravit na vstup do mateřské školy

JAK SE PŘIPRAVIT NA VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  MILÍ RODIČE! Po prázdninách povedete svou dcerku nebo synka  do školky. Vy, kteří půjdete poprvé, počítejte s tím, že první týden až 14 dní probíhá adaptace vašeho dítěte na nové prostředí, dětský i … Pokračovat

Kriteria k přijímání dětí

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Ředitelka mateřské školy posoudí všechny žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., … Pokračovat