Rubrika: Na Rybníčku 8/1482

Prázdninový provoz – informace

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ VINIČNÁ 1 Provoz je od 7 do 17 hodin v Trojické 18 od 25. 7. 2022 do 5. 8. 2022 Budova školy se otvírá  v 7 hodin, uzamyká se v 17 hodin. Příchod dětí od 7 do 8,15 hodin Vyzvedávání … Pokračovat

Zápis pro školní rok 2022 – 2023 pro děti z Ukrajiny

Dne 2. 6. 2022 se koná v budově Viničná 1 v ředitelně školy zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro děti s dočasným povolením k pobytu na území ČR – ve statusu uprchlík od 16 do 18 hodin. S sebou vezměte … Pokračovat

Provoz o prázdninách 2022

Děti, které chodí do naší mateřské školy a chcete je přihlásit k letní docházce, která bude probíhat v budově TROJICKÁ 18 od 25. 7. do 5. 8. 2022, musíte nahlásit ředitelce školy do 1. 4. 2022 písemnou formou – e-mailem: msvinicna@seznam.cz Provoz … Pokračovat

Platba školného a stravného – 2. pololetí 2022

Zaplaťte, prosím školné celkem za 2. pololetí 2022, 4.500,- Kč ( 2.-6./22), nejpozději do 15.2.22, KB 13838021/0100 . Variabilní symbol ( dále jen VS) zůstává stejný po celou dobu školní docházky, nováčci dostanou nový VS a pokyn k platbě při … Pokračovat

Platba stravného za 1/2022

Vážení rodiče, dovoluji si Vám připomenout splatnost 15.1. 22 za stravné za 1/2022, paušál 40Kčx21 dní tj. 840,-Kč a OŠD tzn. děti s odloženou školní docházkou 43Kčx21 dní tj. 903,-Kč. Pro vyúčtování a snížení paušálu ( dítě nechodilo do školky … Pokračovat

Vánoční prázdniny

Milí rodiče. Provoz všech mateřských škol, tedy i všech našich poboček je přerušen rozhodnutím Rady MČ Prahy 2 od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 Naposledy se tedy v letošním roce uvidíme ve středu 22. 12. a poprvé v … Pokračovat

Platba školného a stravného 2021/22

Zaplaťte, prosím školné za měsíc 900,-Kč (dříve 960,-Kč), celkem za 1. pololetí 2021/22, 4.500,- Kč ( 9/21-1/22), nejpozději do 15.9.21, KB 13838021/0100 . Variabilní symbol ( dále jen VS) zůstává stejný po celou dobu školní docházky, nováčci dostanou nový VS … Pokračovat

Elektronické přihlášky ke stravování

https://msvinicna.chcistravovat.cz

Divadlo

Zítra 8.6. jsme pozváni na zahradu MŠ Viničná na divadelní představení. Ze školky Na Rybníčku odcházíme v 9.30 hod.

Platby.

Vážení rodiče, dle upozornění paní hospodářky jste někteří v prodlení s placením školného. Připomínáme, paušál za stravné na červen je 22 x 35 Kč, celkem tedy 770,- . Nezapomeňte, Vy kteří nemáte předškoláka, zaplatit školné za květen 960,-, za červen … Pokračovat