Zápis na prázdninový provoz

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Na základě usnesení Rady MČ Prahy 2 je přerušen provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 2

od 1. 7. do 31. 8. 2020.

Prázdninový provoz po tuto dobu zajišťují mateřské školy:

  1.          1. 7. – 17. 7. 2020   Viničná 1 – MŠ, Praha 2, Viničná 1

                                         Na Zbořenci 7 – MŠ a ZŠ Resslova

  •        20. 7. – 31. 7. 2020   Španělská 16
  •          3. 8  –14. 8. 2020   Trojlístek – Kladská 1

K prázdninovému provozu mohou být přijaty děti pouze řádně přihlášené !

Zápis k prázdninovému provozu do Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1

probíhá ve dnech 6. a 7. 4. 2020 – vždy od 15 – 17 hodin v  ředitelně školy Viničná 440/1, Praha 2

Formuláře Žádosti o přijetí a Evidenčního listu  a Informace si vyzvedněte ve vaší kmenové mateřské škole, vyplněné Žádosti musíte mít potvrzené vaší paní ředitelkou.

Pokud chcete přihlásit své dítě do další MŠ na další termíny, přineste s sebou kopie vyplněných a lékařem potvrzených Evidenčních listů, potvrdím vám je, pro další zápisy.

Při zápisu odevzdáte:

Žádost o přijetí,

Evidenční list  –  s potvrzením lékaře, ne starším než 3 měsíce

Přihláška ke stravování

Doklady nutné k zápisu:

  1. Rodný list dítěte
  2. Doklad totožnosti
  3. Cizinci pas  a povolení k pobytu delší než 90 dní

Informace o běžném provozu školy a Školní řád jsou na webu školy, další obdržíte při zápisu.

Kritéria pro přijetí k prázdninovému provozu:

  1. Dítě plní předškolní vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Viničná 1
  2. Dítě bylo ve školním roce 2019/2020 zapsáno k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole zřizované MČ Praha 2

Při podání Žádosti o přijetí bere zákonný zástupce na vědomí, že z této závazné žádosti vyplývá povinnost podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, uhradit mateřské škole úplatu za vzdělávání ve výši 530,-Kč a náklady na stravování (částky jsou stanoveny vnitřními předpisy školy) – 32,-Kč za den, děti starší  6 let (OŠD) 35,-Kč za den. Při řádné omluvě se stravné vrací, úplata za vzdělání nikoli.

Zákonný zástupce zároveň svým podpisem na Žádosti stvrzuje, že bere na vědomí a že bude respektovat práva a povinnosti uvedené ve Školním řádu.

Úplaty za vzdělání a za stravu jsou splatné do 20. 5. 2020, na později uskutečněné platby nebude brán zřetel, dítě bude vyškrtnuto z docházky a nahrazeno dalším zájemcem v pořadí.

Provoz školy: 7 – 17 hodin –  v 17 hodin se škola uzamyká!

  1. třída – 24 mladších dětí
  2. třída – 24 starších dětí

Omluvy dětí: do 8 hodin –  pouze telefonem: 224 913 122 –  nebo v šatně v omluvném sešitě. 

 25. 2. 2020                                                                             Hana Tomášová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován v rubrice ZÁPIS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.