INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Na základě usnesení Rady MČ Prahy 2 je přerušen provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 2 od 1. 7. do 31. 8. 2020. Prázdninový provoz po tuto dobu zajišťují mateřské školy:

  1.          1. 7. – 17. 7. 2020   Viničná 1 – MŠ, Praha 2, Viničná 1

                                         Na Zbořenci 7 – MŠ a ZŠ Resslova

  •        20. 7. – 31. 7. 2020   Španělská 16
  •          3. 8  –14. 8. 2020   Trojlístek – Kladská 1

K prázdninovému provozu v mateřské škole mohou být přijaty děti pouze řádně přihlášené !

Pro další školky bude včas vyvěšen termín jejich zápisu.  Každý rodič si pak už vyplní sám a řeší si sám zápis – já jen potvrdím Žádost a orazítkuji.

Zákonní zástupci dětí z naší mateřské školy podávají Žádost přímo ředitelce v její úřední hodiny

Od 26. 2.  každé pondělí od 14 do 15 nebo každou středu od 15 do 16 hodin do 25. 3. 2020 ! Ne později!

Při podání Žádosti o přijetí bere zákonný zástupce na vědomí, že z této závazné žádosti vyplývá povinnost podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, uhradit mateřské škole úplatu za vzdělávání ve výši 530,-Kč a náklady na stravování (částky jsou stanoveny vnitřními předpisy školy) – 32,-Kč za den, děti starší  6 let (OŠD) 35,-Kč za den. Při řádné omluvě se stravné vrací, úplata za vzdělání nikoli.

Zákonný zástupce zároveň svým podpisem na Žádosti stvrzuje, že bere na vědomí a že bude respektovat práva a povinnosti uvedené ve Školním řádu.

Úplaty za vzdělání a za stravu jsou splatné do 20. 5. 2020, na později uskutečněné platby nebude brán zřetel, dítě bude vyškrtnuto z docházky a nahrazeno dalším zájemcem v pořadí.

Provoz školy: 7 – 17 hodin –  v 17 hodin se škola uzamyká!

  1. třída – 24 mladších dětí
  2. třída – 24 starších dětí

Omluvy dětí: do 8 hodin –  pouze telefonem: 224 913 122 –  nebo v šatně v omluvném sešitě. 

25. 2. 2020                                                                                                                                                          Hana Tomášová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován v rubrice Viničná 1/440, Trojická 18/397, Na Rybníčku 8/1482. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.