MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vzhledem k situaci s COVID – 19

platí od 16. 3. 2020 od 7 hodin až do odvolání

zákaz vstupu do školy pro všechny dospělé osoby vyjma zaměstnankyň mateřské školy.

Zákonný zástupce předá dítě učitelce před vchodem do školy, vstup za dveře je zakázán!

Dítě se samo převlékne za dohledu pracovnice školy a bude odvedeno do třídy.

Stejný postup bude uplatněn i při vyzvedávání dítěte. Zákonný zástupce zazvoní a vyčká před vchodem, až mu dítě bude odevzdáno paní učitelkou.

Zákonný zástupce zajistí, aby dítě mělo všechny věci na převlečení v baťůžku, který si každý den přinese a odnese s sebou. Každý den bude mít dítě vyprané oblečení.

Platí zákaz přinášení jakýchkoli jiných věcí – hraček nebo plyšáků.

Děti ve škole budou jen po nezbytně nutnou dobu – ne 10 hodin provozu!

PROVOZNÍ DOBA JE UPRAVENA NOVĚ – JE OD 7 HODIN DO 17 HODIN!

Matky na mateřské dovolené i ty, které jste se starším sourozencem doma, dítě do školy nevoďte.

PROVOZ JE PRO VŠECHNY DĚTI MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAHA 2, VINIČNÁ 1 V POBOČCE TROJICKÁ 18.

Kdo přišel do styku v době od 2. 3. 2020 s nějakou osobou, která má nařízenou karanténu, má i jeho dítě zákaz vstupu do mateřské školy.

Dodržujte tento doplněk ke školnímu řádu. Jeho porušení znamená vyloučení dítěte z docházky.

PŘEJI NÁM VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ !

15. 3. 2020                                                                 Hana Tomášová, ředitelka školy                               

Příspěvek byl publikován v rubrice Viničná 1/440, Trojická 18/397, Na Rybníčku 8/1482. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.