Aktuální informace

Mateřská  škola,  Praha  2, Viničná ,  128 00  Praha  2, Viničná 1 / 440

 e- mail: msvinicna@seznam.cz, telefon: 224 913 122

NOVÉ INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Na základě usnesení Rady MČ Prahy 2 je přerušen provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 2 – od 1. 7. do 31. 8. 2020.

Prázdninový provoz po tuto dobu zajišťují mateřské školy:

  1.          1. 7. – 17. 7. 2020   Viničná 1 – MŠ, Praha 2, Viničná 1

                                         Na Zbořenci 7 – MŠ a ZŠ Resslova

  •        20. 7. – 31. 7. 2020   Španělská 16
  •          3. 8  –14. 8. 2020   Trojlístek – Kladská 1

K prázdninovému provozu mohou být přijaty děti pouze řádně přihlášené !

Zápis k prázdninovému provozu do Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1 se nebude konat kontaktně, ale (vzhledem k uzavření mateřských škol až do odvolání)  bezkontaktní cestou – to znamená elektronicky od 8. 4. do 25. 4. 2020.

Žádost o přijetí a přihlášku ke stravování, prosím, vyplňte a naskenujte a pošlete na mailovou adresu msvinicna@seznam.cz

Formuláře Žádosti o přijetí a přihlášku ke stravování si stáhněte na webové stránce v rubrice TISKOPISY.

Informace o běžném provozu školy a Školní řád jsou na webu školy.

Kritéria pro přijetí k prázdninovému provozu:

  1. Dítě plní předškolní vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Viničná 1
  2. Dítě bylo ve školním roce 2019/2020 zapsáno k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole zřizované MČ Praha 2

Evidenční list v nynější situaci není třeba dokládat.

Ředitelky výše uvedených mateřských škol se na poradě ředitelek se zástupci zřizovatele konané dne  1. 4. 2020 dohodly na společném postupu vzhledem k situaci, které jsme vystaveni v souvislosti s koronavirem Covid-19. Na základě řádně podané Žádosti zákonným zástupcem dítěte požádá ředitelka prázdninové mateřské školy ředitelku kmenové mateřské školy o scan originálu Evidenčního listu dítěte.

Při podání Žádosti o přijetí bere zákonný zástupce na vědomí, že z této závazné žádosti vyplývá povinnost podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb.,        o předškolním vzdělávání, uhradit mateřské škole úplatu za vzdělávání ve výši 530,-Kč a náklady na stravování (částky jsou stanoveny vnitřními předpisy školy) – 32,-Kč za den, děti starší  6 let (OŠD) 35,-Kč za den.               Při řádné omluvě se stravné vrací, úplata za vzdělání nikoli.

Zákonný zástupce zároveň svým podpisem na Žádosti stvrzuje, že bere na vědomí a že bude respektovat práva a povinnosti uvedené ve Školním řádu.

Úplaty za vzdělání a za stravu jsou splatné do 20. 5. 2020, na později uskutečněné platby nebude brán zřetel, dítě bude vyškrtnuto z docházky a nahrazeno dalším zájemcem v pořadí.

Provoz školy: 7 – 17 hodin –  v 17 hodin se škola uzamyká!

  1. třída – 24 mladších dětí
  2. třída – 24 starších dětí

Omluvy dětí: do 8 hodin –  pouze telefonem: 224 913 122 –  nebo v šatně v omluvném sešitě. 

V Praze 1. 4. 2020                                           Hana Tomášová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován v rubrice ZÁPIS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.