ZÁPIS – NOVÉ INFORMACE


VZHLEDEM K NOUZOVÉMU STAVU VYHLÁŠENÉMU VLÁDOU ČR SE

NEBUDE  

KONAT KONTAKTNÍ ZÁPIS 11. 5. 2020 A  12. 5. 2020 V ŘEDITELNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY VINIČNÁ 440/1.

ZÁPIS BUDE PROBÍHAT NEKONTAKTNÍ CESTOU – TO ZNAMENÁ ELEKTRONICKY – EMAILEM NEBO DATOVOU SCHRÁNKOU V DOBĚ OD         2. DO 16. 5. 2020  – budu ráda, když vše stihnete poslat do 11. 5. 2020

e-mail: msvinicna@seznam.cz        datová schránka: 8usk45i

Dokumenty je možno dodat v označené obálce též přímo do schránky umístěné na budově mateřské školy Viničná 1.

K Zápisu je nutné dodat dokumenty – řádně vyplněné a podepsané! Nezapomeňte, že je nebudete moci doplnit. Raději vše dvakrát zkontrolujte! Děkuji!

  1. Žádost – vyplněná a podepsaná
  2. Evidenční list – vyplněný a podepsaný raději oběma rodiči, potvrzený pediatrem – potvrzení pediatra  možno doložit zvlášť, také elektronickou cestou, pokud nelze k pediatrovi zajít osobně!  Nutné je doložit řádné očkování dítěte dle očkovacího průkazu pro děti, které dovrší pět let až po datu 31. 8. 2020!!!
  3. Rodný list dítěte – kopie
  4. Přihláška ke stravování
  5. Pokud je zákonný zástupce dítěte cizinec, který nerozumí a nemluví česky, je nutno zajistit si vše přeložené do českého jazyka

Nepožadujte prosím Zápis v jiném než v uvedeném termínu. Podrobnější informace dostanete u ředitelky školy – tel: 731 914 778.

NEZAPOMEŇTE UVÉST ČITELNĚ MAILOVOU ADRESU A TELEFONNÍ ČÍSLO, AŽ OBDRŽÍM VAŠE DOKUMENTY, OZNÁMÍM VÁM VAŠE JEDNACÍ ČÍSLO, KTERÉ VÁM PŘIDĚLÍM.

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE KE VZDĚLÁVÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚN, PLATÍ PŘEDNOST POVINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ OD PĚTI LET DÍTĚTE A PŘEDNOST STARŠÍCH PŘED MLADŠÍMI.

Naše mateřská škola má tři pobočky – Viničná, Na Rybníčku a Trojická. Uveďte, prosím do přihlášky pobočku, kterou preferujete. V Trojické bude cca 30 míst k zápisu, ve Viničné cca 12,  Na Rybníčku 1-2 místa. Zapsat bude možno celkem zhruba 44 – 48 dětí. Počet nyní není jasný přesně, neboť sama v této době nevím, kdo bude žádat o odklad povinné školní docházky, kdo se bude stěhovat – možná i z ekonomických důvodů… atd. Všeobecně ale platí, že pokud nebude pro vás místo v pobočce, kterou požadujete, nabídnu vám místo v jiné. Za poslední roky se vždy všechny zapsané děti podařilo umístit.

Nepodávejte, prosím, přihlášku za děti, které nedovrší do konce kalendářního roku 2020 tři roky.

Předpokládáme, že zvlášť v této době uvedete veškeré údaje pravdivě, protože pokud by bylo posléze zjištěno, že se na pravdě nezakládají, byl by to důvod k vyloučení dítěte z docházky.

Situace, která nastala, je pro všechny neobvyklá. Pokud podáte přihlášku do více mateřských škol – uveďte je prosím a především tu, kterou preferujete! Budete-li přijati do více škol zároveň, odhlaste se prosím ihned písemně – mailem z té, kam nenastoupíte!

Příspěvek byl publikován v rubrice Viničná 1/440, Trojická 18/397, Na Rybníčku 8/1482, ZÁPIS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.