Bližší informace

MILÍ RODIČE A DĚTI!

PŘEDEŠLÉ INFORMACE BYLY ZÁSADNÍ OD MŠMT A ZŘIZOVATELE, ALE NE MOC V LIDSKÉ ŘEČI.

TAKŽE TEĎ VÁM TO PŘETLUMOČÍM A SDĚLÍM VÁM, JAK TO BUDE:

1. PROVOZ VE VŠECH POBOČKÁCH JE NOUZOVÝ OD 7,30 DO 16,30 HODIN

2. RODIČE PŘEDAJÍ SVÉ DÍTKO U VCHODU DO BUDOVY – NEŽ ODEJDOU, BUDE UČINĚN ZDRAVOTNÍ FILTR A ZMĚŘENA   TEPLOTA DÍTĚTE – ANI PŘI PŘÍCHODU ANI PŘI ODCHODU NEMOHOU RODIČE VSTUPOVAT DO BUDOVY – VINIČNÁ A RYBNÍČEK MAJÍ TAK MALÉ VSTUPNÍ PROSTORY, ŽE BY NEBYLO MOŽNO ZAJISTIT BEZPEČNÉ ODSTUPY. TROJICKÁ MÁ SICE PROSTORY VĚTŠÍ, ALE ZASE JE TAM VÍCE PŘÍCHOZÍCH A NASTAL BY PROBLÉM S KUMULACÍ DOSPĚLÝCH OSOB.

3.  KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT 1. DEN S SEBOU PODEPSANOU IGELITKU, DO KTERÉ MU BUDOU DÁNY VĚCI,  KTERÉ ZŮSTALY PO DOBU KOVIDNÍ VE ŠKOLCE

4. ZÁROVEŇ BUDE MÍT BUĎ PODEPSANOU TAŠKU, NEBO BAŤŮŽEK S VĚCMI NA TENTO DEN – TEN SI KAŽDÝ DEN      

 ODNESE DOMŮ A DALŠÍ DEN ZASE PŘINESE. V BAŤŮŽKU NEBUDOU ŽÁDNÉ POTRAVINY, LASKOMINY A HLAVNĚ NE HRAČKY! VŠECHNY SPÍCÍ DĚTI, BUDOU MÍT PODEPSANÉ PYŽAMO V IGELITOVÉM SÁČKU, KTERÉ SE V PÁTEK VRÁTÍ, BUDE NA TÝDEN. MALÝM DĚTEM PŘIBALTE DENNĚ I NÁHRADNÍ SPODNÍ PRÁDLO A PONOŽKY.

ŽÁDNÉ LÉKY DO BAŤŮŽKU NEDÁVEJTE, KDO UŽÍVÁ LÉKY, ZŮSTANE DOMA!

5. V DENNÍ TAŠCE BUDE PŘEVLEČENÍ DO TŘÍDY A NA VEN, DVĚ ROUŠKY V IGELITOVÉM SÁČKU A OBĚ PODEPSANÉ

6. MALÝ DESINFEKČNÍ GELÍK DEJTE TAKÉ DO TAŠKY

7. SKUPINY DĚTÍ BUDOU HOMOGENNÍ A NEBUDOU SE SPOJOVAT, BUDEME DBÁT NA TO, ABY SE NEPOTKÁVALY. VELIKOST SKUPINY JSME JIŽ ZJIŠŤOVALY A JE NEMĚNNÁ, TUDÍŽ POZDĚJŠÍ NÁSTUP NAPŘÍKLAD AŽ V ČERVNU NENÍ MOŽNÝ.

DĚTEM, KTERÉ NENASTOUPÍ DO NOUZOVÉHO PROVOZU, BUDE ZAPLACENÉ ŠKOLNÉ PŘEVEDENO DO PŘÍŠTÍHO ŠKOLNÍHO ROKU, V PŘÍPADĚ BUDOUCÍCH PŘEDŠKOLÁKŮ, BUDE ŠKOLNÉ VRÁCENO. ZÁROVEŇ BUDE PŘEVEDENO ŠKOLNÉ ZA BŘEZEN, DUBEN A KVĚTEN NEBO VRÁCENO.

ČIPOVÉ KARTY NEBUDETE BOHUŽEL MOCI POUŽÍVAT.

RODIČE, JEJICHŽ DĚTI ODCHÁZEJÍ PO PRÁZDNINÁCH DO ŠKOLY, ČIPOVÉ KARTY ODEVZDAJÍ DO 10. 6. 2020 VEDOUCÍ UČITELCE RADCE TICHÉ, RESPEKTIVE ŘEDITELCE HANĚ TOMÁŠOVÉ.

VRÁCENÍ ČIPOVÝCH KARET DO 10. 6. 2020 SE TÝKÁ  I RODIČŮ DĚTÍ,  KTERÉ NENASTOUPÍ DO NOUZOVÉHO PROVOZU A TAKÉ U NÁS KONČÍ.

Příspěvek byl publikován v rubrice Viničná 1/440, Trojická 18/397, Na Rybníčku 8/1482. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.