Zápis 2021

Zápis do mateřské školy, Praha 2, Viničná 1 a do poboček Na Rybníčku 8 a Trojická 18 je plánován DISTANČNÍ FORMOU. Každé dítě obdrží číslo – spisový znak, podle kterého se budete orientovat ve sděleních školy o přijatých dětech.

V souvislosti s opatřeními spojenými s pandemií Covid – 19 proběhnou zápisy distanční nebo elektronickou formou. Začátek je 3. 5. 2021 v 7 hodin a ukončení 14. 5. 2021 v 17 hodin.

K zápisu je třeba:

  1. vyplněný, podepsaný a lékařem potvrzený Evidenční list – obě strany
  2. Žádost o přijetí – vyplněná a podepsaná
  3. kopie Rodného listu dítěte
  4. kopie Občanského průkazu zákonného zástupce dítěte nebo u cizinců Pas, doložení povolení trvalého pobytu dítěte
  5. doložení bydliště dítěte na území MČ Prahy 2
  6. Přihláška ke stravování – vyplněná a podepsaná

Vyplněné tiskopisy pošlete buď poštou nebo vhoďte do schránky na budově školy Viničná 1. Když zvolíte elektronickou cestu – je třeba dokumenty naskenovat, nestačí je ofotit mobilem! Lze je poslat i do datové schránky. Tak , jak budeme vyřizovat přijímání tiskopisů distanční formou, budeme vám sdělovat e-mailem číslo – spisový znak , podle kterého se budete orientovat. V případě přijetí vašeho dítěte, musíte obratem doručit originály tiskopisů, pokud už jste je předtím nedoručili a obdržíte Rozhodnutí o přijetí.

Pokud budete přijati ještě do jiné mateřské školy a zvolíte ji jako preferovanou, musíte obratem vyplnit Zpětvzetí žádosti o přijetí a doručit ho také obratem k rukám ředitelky MŠ Viničná.

Kritéria pro přijetí vašeho dítěte jsou jen dvě – věk dítěte dovršený k 31. 8. 2021 a bydliště na území městské části Praha 2.

Přála bych si, aby byla situace taková, abychom se mohli setkat pouze po ty dva dny ale bohužel nám to i letos nebude dopřáno.

Buďte hlavně zdraví! Hana Tomášová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován v rubrice ZÁPIS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.