Platba školného a stravného 2021/22

Zaplaťte, prosím školné za měsíc 900,-Kč (dříve 960,-Kč), celkem za 1. pololetí 2021/22, 4.500,- Kč ( 9/21-1/22), nejpozději do 15.9.21, KB 13838021/0100 . Variabilní symbol ( dále jen VS) zůstává stejný po celou dobu školní docházky, nováčci dostanou nový VS a pokyn k platbě při elektronickém přihlášení ke stravování (postupně vyřizuji). Upozorňuji, že dle směrnice MŠ platí školné měsíčně jenom rodiny ve finanční tísni se souhlasem paní ředitelky.

Paušál za stravné na září je 21 x 40,-Kč celkem 840,-Kč . Děti s odkladem školní docházky ( dále jen OŠD ) platí 21 x 43,-Kč, tj. 903,-Kč, splatné do 15.9.21 u KB 13838021/0100, VS viz výše shodný se školným, uveďte jméno dítěte. Stravné se platí předem, možné je i za více měsíců dle pracovních dnů ( září 21, říjen 20, listopad 21) celkem 62×40,-Kč tj. 2.480,-Kč v prosinci vyúčtování dle docházky. OŠD platí 62×43,-Kč tj. 2.666,-Kč za 3 měsíce

Upozornění

Stravné za den bylo navýšeno o 5,- Kč ( dříve 35,- Kč a 38,–Kč OŠD ) z důvodu, že od 1. září nabyla účinnosti Novela vyhlášky MŠMT o školním stravování č. 272/2021 Sb. Novelou se mj. v návaznosti na růst cen potravin valorizují finanční limity na nákup potravin, které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování.Příspěvek byl publikován v rubrice Viničná 1/440, Trojická 18/397, Na Rybníčku 8/1482. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.