Jdeme poprvé do školky!

MILÍ RODIČE!

Po prázdninách povedete svou dcerku nebo synka  do školky. Vy, kteří půjdete poprvé, počítejte s tím, že první týden až 14 dní probíhá adaptace vašeho dítěte na nové prostředí, dětský i dospělý kolektiv a odloučení od maminky a tatínka je pro dítě nekonečně dlouhý čas. První týden je nutné, abyste své dítě vyzvedli ze školky hned po obědě, druhý týden je už někdo připravený  spinkat, někdo ještě ne. Doba adaptace je individuální a spolu s paní učitelkou ji vaše dítě určitě lehce překoná.

Na školku dítě připravujte pozitivně: „ Jsi už tak velká a velký, že už můžeš chodit do školky, budeš tam mít kamarády, kteří si s tebou chtějí hrát celý den   a paní učitelku, či pana učitele, kteří si s tebou také chtějí hrát celý den a navíc tě chtějí všechno naučit!“ V žádném případě neříkejte: „ Počkej, oni ti ve školce ukážou, oni si s tebou poradí, když mě teď neposlechneš!“

Ani učitelka či učitel, ani dítě se nemohou dopředu připravit na setkání jedné osobnosti s druhou. Pedagog je zdánlivě ve výhodě díky svému vzdělání, díky svým zkušenostem a v neposlední řadě i díky své profesionalitě. Mějme ale na zřeteli, že je jeho či jejím úkolem stmelit nově vzniklou skupinu dětí, nastolit pravidla vzájemné interakce ve všech oblastech, (mám na mysli i oblast komunikace  s rodiči), plnit školní vzdělávací program, mít v sobě nekonečnou trpělivost a lásku. Není to tak těžké, jak to vypadá.

Mnohem těžší to má dítě – je bez vzdělání, bez zkušeností, bez kolegů, bez maminky a tatínka hozeno do hluboké vody! Má jedinou výhodu, že na rozdíl od dospělých zúčastněných neví, do čeho jde.

Proto je hned od prvních chvil ve školce nejvíc důležitá komunikace – mezi pedagogy a rodiči, mezi dětmi, mezi dítětem a pedagogy a vlastně mezi všemi navzájem. Komunikace znamená cestu – směr, cestu slov, citů, pocitů a sdělení  i sdílení.

Vybavení pro děti vhodné do školky je hlavně takové, ve kterém se vaše dítě cítí dobře. Holčičky leginky, sukničky a tričko, pro kloučky kraťásky a tričko s příchodem zimy tepláčky nebo kalhoty. Dětem dejte náhradní spodní prádlo, tričko a ponožky, popř. punčocháče. Až bude dítko spinkat ve školce přinesete každé pondělí pyžamko a v pátek si ho odnesete domů. Na zahradu připravte dítěti oblečení, u kterého nevadí, pokud se umaže. Naučte dítě poznávat své věci a trpělivě mu vysvětlujte, co si má kam vzít. Neoblékejte ho vy, ale udělejte si dostatek času pro to, aby se ustrojilo samo.

Školné 950,-Kč měsíčně platí rodiče za děti, kterým nebylo do 31. 8. 2022 pět let. Děti, které naopak dovršily do 31. 8. 2022 věku pěti let, jsou od placení školného ze zákona osvobozeny. Školné za 1. pololetí činí 4.750,-Kč a zaplaťte jej do 15. 9. 2022 Neplaťte v srpnu 2022!

Stravné je 48 Kč na den. Děti s odkladem školní docházky, starší 6 let platí 51,-Kč za den. Za září 2022 je stravné 48,-x 21 – celkem 1.008,-Kč, je také splatné do 15. 9. 2022. Nové děti musí rodiče nejdříve přihlásit elektronicky https://msvinicna.chcistravovat.cz, potom obdrží variabilní symbol od paní hospodářky a teprve pak je možno vše uhradit. Neplaťte v srpnu 2022!

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září v 7 hodin ráno. Děti přiveďte do 8,30 hodin. Do které třídy vaše dítko chodí najdete již v šatně na přehledných seznamech  a objevíte také značku, která patří vašemu dítěti.

Na shledanou 1. září!

TĚŠÍME SE NA VÁS !

Příspěvek byl publikován v rubrice Viničná 1/440, Trojická 18/397, Na Rybníčku 8/1482, ZÁPIS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.