O naší škole

Mateřská škola Na Rybníčku 8

Historie: Nejstarší osídlení pochází z mladší a pozdní doby bronzové a starší doby železné. Vesnice Rybníček ležela nad Podskalím, tvořil ji shluk dřevěných domků a rotunda sv. Longina. Po vesnici zbyl dnes už jen název. Budova mateřské školy byla postavena již roku 1862 a sloužila jako dětská opatrovna pro děti především z chudých rodin. Roku 1877 opatrovnu navštěvovalo 230 dětí, pak byla přejmenována na První mateřskou školu městskou.

Dnes: jednotřídní mateřská škola Na Rybníčku a má kapacitu 24 dětí.

1. TŘÍDA – RYBIČKY

Třída Rybiček je heterogenní a jako taková umožňuje, aby ve třídě vznikaly přirozené skupiny dětí. Nabídka činností je individuální, skupinová, nebo pro celou třídu. Děti se všestranně rozvíjejí, učí se ohleduplnosti, sociálnímu chování a vyzkouší si roli mladšího, později staršího kamaráda, i přesto, že mnohdy takovou roli v rodině nemají. Spolupracují zde dvě paní učitelky, které nabízejí dětem téměř rodinné a velmi podnětné prostředí. Třída s hernou v jedné místnosti je bohatě vybavena rozmanitými hračkami, které dětem slouží k pracovním činnostem i společenským hrám, pianino je učitelkami každodenně využíváno, a to nejen při hudební výchově. Po obědě zde děti odpočívají na rozložených lehátkách.                                                                      

Atypický prostor šatny a příchozí chodby byl výzvou pro vybudování nové šatny pro děti a kabinetu, nábytek na míru z netradičního materiálu navrhl architekt. Jídelna s kuchyňkou je od třídy oddělená, pokrmy se dovážejí z kuchyně mateřské školy ve Viničné, zde se jídlo dětem pouze podává. K budově školky přiléhá menší, nově rekonstruovaná zahrada s herními prvky, domečkem na hračky a sociálním zařízením. Suterén mateřské školy skýtá prostor pro keramickou dílnu základní školy sv. Štěpána. Děti z mateřských škol Viničná a Na Rybníčku tuto keramickou dílnu pravidelně navštěvují.     

Se Základní školou sv. Štěpána rádi spolupracujeme, protože se naše děti podnětným způsobem seznamují s prostředím školy, do které bude většina z nich v budoucnu chodit (Pravidelný týdenní tělocvik ve školní tělocvičně. Keramika, Den dětí, Mikulášská nadílka, Návštěvní den ve škole – na oplátku nabízíme v odpoledních hodinách zahradu v Apolinářské ulici k využívání družinou základní školy).     

Virtuální prohlídka

Školní vzdělávací program všech našich tří mateřských škol
má společné téma vyjádřeno už v názvu –
Děti, je nám dobře na světě!