31. 3. 2023

Platba školného a stravného 2022/23

Zaplaťte, prosím školné za měsíc 950,-Kč , celkem za 2. pololetí 2022/23, 4.750,- Kč ( 2/23-6/23), nejpozději do 15. 1. 2023, KB 13838021/0100 . Variabilní symbol […]