Archiv autora: Hana Tomášová

Prázdninový provoz – informace

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ VINIČNÁ 1 Provoz je od 7 do 17 hodin v Trojické 18 od 25. 7. 2022 do 5. 8. 2022 Budova školy se otvírá  v 7 hodin, uzamyká se v 17 hodin. Příchod dětí od 7 do 8,15 hodin Vyzvedávání … Pokračovat

Schůzka rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2022 – 2023

Schůzka rodičů nově přijatých dětí do všech poboček se koná 8. 6. 2022 od 16 hodin v budově Viničná 1, ve třídě Kuřátek – v přízemí. Zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí a musí podepsat Evidenční list dítěte. Dostanete také … Pokračovat

Zápis pro školní rok 2022 – 2023 pro děti z Ukrajiny

Dne 2. 6. 2022 se koná v budově Viničná 1 v ředitelně školy zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro děti s dočasným povolením k pobytu na území ČR – ve statusu uprchlík od 16 do 18 hodin. S sebou vezměte … Pokračovat

Přijaté děti pro školní rok 2022 – 2023

Zápis na školní rok 2022 – 2023

zápis bude probíhat 4. – 5. 5. 2022 v budově Viničná 1 – v ředitelně školy, vždy od 13 do 16,45 hodin. K zápisu se musí zákonný zástupce dítěte dostavit osobně. Doklady přinesete s sebou – 1.rodný list dítěte, 2.občanský … Pokračovat

Letní provoz a zápis na letní provoz

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU Na základě usnesení Rady MČ Prahy 2 je přerušen provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 2 od 1. 7. do 31. 8. 2022. Prázdninový provoz po tuto dobu zajišťují mateřské školy:          1. 7. – 22. 7. 2022   … Pokračovat

Provoz o prázdninách 2022

Děti, které chodí do naší mateřské školy a chcete je přihlásit k letní docházce, která bude probíhat v budově TROJICKÁ 18 od 25. 7. do 5. 8. 2022, musíte nahlásit ředitelce školy do 1. 4. 2022 písemnou formou – e-mailem: msvinicna@seznam.cz Provoz … Pokračovat

Koncert tříkrálový

Koncert dětí ze Soviček a z Kuřátek, který se kvůli karanténě nemohl natočit v prosinci, jsme natočili v pondělí v kostele sv. Apolináře. Některé děti zase bohužel přítomny ve školce nebyly, ale všechny paní učitelky víme, že to uměly úplně … Pokračovat

Vánoční prázdniny

Milí rodiče. Provoz všech mateřských škol, tedy i všech našich poboček je přerušen rozhodnutím Rady MČ Prahy 2 od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 Naposledy se tedy v letošním roce uvidíme ve středu 22. 12. a poprvé v … Pokračovat

Zahradní slavnost

Milí rodiče a děti! Na oslavu konce školního roku jsme měli tradici pořádat Zahradní slavnost s rautem, který přichystají rodiče a s bezva programem, který zajistí a uskuteční děti a učitelky. A hlavně vždy pasujeme předškoláky na školáky a pošleme … Pokračovat