Archiv autora: Hana Tomášová

Jdeme poprvé do školky!

MILÍ RODIČE! Po prázdninách povedete svou dcerku nebo synka  do školky. Vy, kteří půjdete poprvé, počítejte s tím, že první týden až 14 dní probíhá adaptace vašeho dítěte na nové prostředí, dětský i dospělý kolektiv a odloučení od maminky a tatínka … Pokračovat

Schůzka rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2022 – 2023

Schůzka rodičů nově přijatých dětí do všech poboček se koná 8. 6. 2022 od 16 hodin v budově Viničná 1, ve třídě Kuřátek – v přízemí. Zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí a musí podepsat Evidenční list dítěte. Dostanete také … Pokračovat

Přijaté děti pro školní rok 2022 – 2023

Zápis na školní rok 2022 – 2023

zápis bude probíhat 4. – 5. 5. 2022 v budově Viničná 1 – v ředitelně školy, vždy od 13 do 16,45 hodin. K zápisu se musí zákonný zástupce dítěte dostavit osobně. Doklady přinesete s sebou – 1.rodný list dítěte, 2.občanský … Pokračovat

Koncert tříkrálový

Koncert dětí ze Soviček a z Kuřátek, který se kvůli karanténě nemohl natočit v prosinci, jsme natočili v pondělí v kostele sv. Apolináře. Některé děti zase bohužel přítomny ve školce nebyly, ale všechny paní učitelky víme, že to uměly úplně … Pokračovat

Focení dětí

Milí rodiče, vzhledem k situaci, která panuje v naší vlasti a nikdo soudný nemohl objektivně nic plánovat, protože nevěděl, zda se nezmění ministr, který vše odvolá a slíbí něco jiného, neobjednávala jsem focení dětí. Vaše přání ale, vše posunula. Nedbám … Pokračovat

Platba školného a stravného

Paušál za stravné na červen je 22 x 35,-Kč celkem 770,-Kč . Děti s odkladem školní docházky platí 2 x 38-Kč, tj. 836,-Kč. Zaplaťte, prosím, školné za květen 960,- a za červen 960,–Kč celkem 1920,- Kč, nejpozději do 15.6.21 Paní … Pokračovat

Virtuální prohlídky

Vážení rodiče, vzhledem k situaci vyvolané pandemickou komplikací s Covidem-19, ocitli jsme se všichni mimo běžnou realitu. Zápisy budou už druhým rokem probíhat distančním způsobem a vy nemáte možnost prohlédnout si školku, do které chcete zapsat své dítě. Proto jsme … Pokračovat

Videonahrávky

Distanční vzdělávání 1.3.-11.4.2021